Syarat Pendaftaran

SYARAT PENDAFTARAN SANTRI BARU  PON.PES HIDAYATUT THULLAB

Petuk Semen Kediri Jawa Timur

Tahun ajaran 1437-1438 H

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Melampirkan Fotocopy Akte Kelahiran / Surat kenal lahir 1 lembar

3. Melampirkan Fotocopy KTP / KK Orang tua / wali 1 lembar

4. Menyerahkan pas foto (berambut pendek dan berpeci hitam) ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar

5. Membayar syariah minimal 3 bulan yang pertama

6. Administrasi pendaftaran Rp. 25.000

MI @ 25.000,- X 3 bulan = 75.000,- + 25.000,- =Rp. 100.000,-

MTS @ 26.000,- X 3 bulan = 78.000,- + 25.000,- =Rp. 103.000,-

MA @ 27.000,- X 3 bulan =81.000,- + 25.000,- =Rp. 106.000,-

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

 1. Dibuka mulai hari Rabu, 18 Juli 2016/15 Syawal 1437 H

 2. Pelaksanaan ujian masuk mulai tanggal Jum'at 29 juli 2016/24 Syawal 1437 H

 3. Tempat pendaftaran di kantor Sekretariat Hidayatut Thullab Petuk, Semen, Kediri.

MATERI UJIAN

TINGKAT IBTIDAIYAH

kelas 1,2,3 ibtidaiyah tanpa tes

Kelas IV     : Tanpa ujian.

Kelas V 

 1. Tajwid (Hidayatus Shibyan)

 2. Tauhid (Aqidatul Awam)

 3. Fiqh (Mabadi’)

 4. Tes Fasholatan

Kelas VI   

 1. Nahwu (Matan Jurumiyah)

 2. Shorof (Qoidah Natsr)

 3. Fiqh (Sullam Taufiq)

 4. Hafalan Tashrif bab 1–6

 5. Hafalan Qo’idah Shorfiyah 100 bait

 6. Tes Fasholatan

  TINGKAT TSANAWIYAH

Kelas I Tsanawiyah  

 1. Fathul Qorib Awal

 2. Nahwu (Jurumiyah)

 3. Shorof

 4. Hafalan Imrithi 150 bait

 5. Fasholatan

Kelas II Tsanawiyah

 1. Fathul Qorib Tsani

 2. Nahwu (Alfiyah Awal)

 3. Hafalan Alfiyah 500 bait

 4. Fasholatan

Kelas III Tsanawiyah

 1. Fathul Mu’in Awal

 2. Nahwu (Alfiyah Tsani)

 3. Hafalan Jauharul Maknun 150 bait

 4. Tes Fasholatan

  TINGKAT ALIYAH

 1. Fathul Mu’in Tsani

 2. Balaghoh (Jauharul Maknun)

 3. Hafalan Faro’idul Bahiyyah 150 bait

DOWNLOAD FORMULIR PENDAFTARAN