Kurikulum Madrasah Hidayatut Thullab

ROSTER MADRASAH HIDAYATUT THULLAB

TAHUN AJARAN 1437-1438 H

Kelas IV Ibtidaiyah

Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Z. Mubtadi’

Tauhid

Mustahiq

2.

Ahad

H. Sibyan

Tajwid

Bp.Muntaha

3.

Senin

Tamrin/ Musyafahah

-

Munawib:

4.

Selasa

Mabadi Fiqh (I-IV) / N. Natlab

Fiqh

Nurrohman

5.

Rabu

Ro’sun Sirah

Bahasa

6.

Kamis

N. Matlab

Akhlaq

Munawib

        Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Khot/ Imla’

Menulis

Mustahiq

2.

Ahad

Al – Qur’an

Al – qur’an

Mustahiq

3.

Senin

Fasholatan

Fiqih

Mustahiq

4.

Selasa

Khot / Imla’

Menulis

Mustahiq

5.

Rabu

T. Ambiya’

Sejarah Nabi

Munawib

6.

Kamis

Tarikh NU

Sejarah Islam

Munawib

Keterangan :

 • Hari Senin bila sudah tidak tamrin diisi dengan pelajaran yang dianggap paling banyak

 • Pelajaran Fasholatan bila sudah khatam diganti dengan Mabadi Fiqh

 • Pelajaran N. matlab hanya untuk semester ganjil , kemudian dilanjutkan dengan Ala- la

 • Pelajaran R. Sirah bila khatam digaanti dengan Bahasa Arab jilid 1

 • Pelajaran yang wajib dihafalkan : H. Sibyan, N. Matlab,.Ro’sun Sirah, Ala – la

      Kelas V

      Hishoh Ula

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Sulam Taufiq

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Awamil / Q. Natsar

Nahwu /Shorof

Mustahiq

3.

Senin

Tamrin / Musyafahah

-

-

4.

Selasa

T. Athfal

Taajwid

Mustaahiq

5.

Rabu

L. Arobiyah

Baahasa

Mustahiq

6.

Kamis

A. Awam/ T. Durori

Tauhid

Mustahiq

     Hisoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

T. khol;aq

Akhlaq

Munawib

2.

Ahad

Al – Qur’an

Al – Qur’an

Mustahiq

3.

Senin

Khot /Imla’

Menulis

Mustahiq

4.

Selasa

N. Yaqin

Sejaarah Nabi

Munawib

5.

Rabu

NU / Administrasi

S. Isl;am/ Org

Munawib

6.

Kamis

Arba’in / Tasrif

Hadits/ Sorof

Munawib

Keterangan:

 • Pelajaran Awamil dan Tarikh NU satu semester kemudian dilanjutkan dengan pelajaran Q. Natsar dan Admistrasi.

 • Pelajaran A. Awam satu semester dilanjutkan T. Durori.

 • Pelajaran L. Arobiyah memaakai buku Ta’limul Lughot Al Arobiyah Jilid II ( terbitan Lirboyo)

 • Pelajaran yang wajib dihaafal adalah Nahwu dan Shorof.

 • Pelajaran sulam Taufiq disuruh baca kosongan.

      Kelas VI

      Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Qorib

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Q. Shorfiyah

Shorof

Mustahiq

3.

Senin

Tamrin /Musyafahah

-

-

4.

Selasa

Ajurumiyah

Naahwu

Mustahiq

5.

Rabu

Q. Shorfiyah

Shorof

Mustahiq

6.

Kamis

At Tasrifiyah

Sorof

Mustahiq

     Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

I’lal

Shorof

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Qorib

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

J. Bukhori

Hadits

Munawib

4.

Selasa

J. Kalamiyah

Tauhid

Munawib

5.

Rabu

Al – Qur’an

Al – Qur’an

Mustahiq

6.

Kamis

Tahliyah

Akhlaq

Munawib

Keterangan ;

 • Pelajaran Q. Shorfiyah Ula & Tasrif Istilahi untuk semester Ganjil.

 • Pelajaran Q. Shorfiyah Tsani & Tasrif Lughowi untuk semester genap.

 • Pelajaran yang wajib dihafal adalh Nahwu dan Shorof.

 • Pelajaran F. Qorib siswa disuruh baca kosongan

Tingkat Tsanawiyah

Kelas I

Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Imrithi/Alfiyah

Nahwu

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Qorib

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

Tamrin/Musyafahah

-

-

4.

Selasa

Imrithi/Alfiyah

Nahwu

Mustahiq

5.

Rabu

Q. I’rob

Nahwu

Mustahiq

6.

Kamis

Imrithi/Alfiyah

Nahwu

Mustahiq

Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

F. Qorib

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Qorib

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

K.Awam

Tauhid

Munawib

4.

Selasa

I’rob

Nahwu

Mustahiq

5.

Rabu

Bulughul Marom

Hadits

Munawib

6.

Kamis

T. Muta’allim

Akhlaq

Munawib

Keterangan :

 • Pelajaran Imrithi hanya pada semester awal, dilanjutkan Alfiyah.

 • Pelajaran yang wajib dihafalkan adalah Imrithi /Alfiyah,Q. I’rob

 • Pelajaran F.Qorib siswa disuruh baca kosongan

     Kelas II

     Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Alfiyah Ibnu Malik

Nahwu

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Mu’in

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

Tamrin/Musyafahah

-

-

4.

Selasa

Alfiyah

Nahwu

Mustahiq

5.

Rabu

Baiquniyah/Lubul usul

Ilmu Hadits

Munawib

6.

Kamis

Alfiyah

Nahwu

Mustahiq

       Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal mu’in

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Mu’in

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

Bulughul Marom

Hadits

Munawib

4.

Selasa

Bidayatul Hidayah

Akhlaq

Munawib

5.

Rabu

Warokot/F. Mu’in

Usul Fiqh

Mustahiq

6.

Kamis

Arud

Syi’ir

Munawib

 Keterangan :

 • Pelajaran baiquniyah pada semester ganjil,kemudian dilanjutkan Lubbul Ushul.

 • Pelajaran Warokot pada semester ganjil kemudian diisi F. mu’in.

 • Bulughul Marom melanjutkan kelas I sampai Khatam.

 • Hari Senin bila sudah tidak tamrin diisi dengan pelajaran Alfiyah.

 • Pelajaran yang wajib dihafal : Alfiyah, Baiquniyah & Arudl.

 • Pelajaran F. Mu’in siswa disuruh baca kosongan.

       Kelas III

       Hishoh awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Mu’in

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

J. Maknun

Balaghoh

Mustahiq

3.

Senin

Ibanatul ahkam

hadits

Munawib

4.

Selasa

Lubbul Ushul

Usul Fiqh

Mustahiq

5.

Rabu

J. Maknun

Balaghoh

Mustahiq

6.

Kamis

S. Munauroq

Mantiq

Mustahiq

        Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Ijtihad Wattaqlid

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Mu’in

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

Masyahirul Fuqoha

Fiqih

Munawib

4.

Selasa

Umul Barohin

Tauhid

Mustahiq

5.

Rabu

Kifayatul Atkiya

Tasawwuf

Munawib

6.

Kamis

Fathal Mu’in

Fiqih

Mustahiq

Keterangan :

 • Pelajaran yang wajib dihafal : Balaghoh ,Mantiq dan Hadits

 • Pelajaran F. Mu’in siswa disuruh baca kosongan.

        TINGKAT ALIYAH

Kelas I

Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Iddatul Farid

Fiqih Waris

Mustahiq

3.

Senin

R. bayan

Tafsir Ahk

Munawib

4.

Selasa

Ghoyatul Wusul

Ushul Fiqh

Munawib

5.

Rabu

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

6.

Kamis

Ibanatul Ahkam

Hadits

Munawib

 Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

R. bayan

Tafsir Ahk

Mustahiq

2.

Ahad

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

3.

Senin

Syarhul hikam

Tasawwuf

Mustahiq

4.

Selasa

Hikmatut Tasyri’

Hikmah Fiq

Munawib

5.

Rabu

Tarikh Tasyri’

Sejarah Fiq

Munawib

6.

Kamis

Faroidul Bahiyyah

Qoidah Fiqh

Mustahiq

Keterangan :

 • Pelajaran F. Wahab dan G. Wusul menggunakan makna pesantren karena yang ditekankan adalah pemahaman .

 • Pelajaran yang wajib dihafal : F. bahiyah,Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam.

 • Pelajaran F. Wahab siswa disuruh baca kosongan.

 • Semua pelajaran dikhatamkan tiga tahun kecuali Iddatul Faridl

         Kelas II

         Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Ibanatul ahkam

hadits

Mustahiq

3.

Senin

Ghoyatul Wusul

Ushul Fiqih

Munawib

4.

Selasa

Fathal Wahab

Fiqh

Mustahiq

5.

Rabu

R. bayan

Tafsir Ahk

Munawib

6.

Kamis

Fathal Wahab

 Fiqh

Mustahiq

        Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Wahab

 Fiqh

Mustahiq

2.

Ahad

Hikmatut Tasyri’

Hikmah Fiq

Munawib

3.

Senin

Syarhul hikam

Tasawwuf

Mustahiq

4.

Selasa

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

5.

Rabu

Tarikh Tasyri’

Sejarah Fiq

Munawib

6.

Kamis

Faroidul Bahiyyah

QoidahFiqih

Mustahiq

         Kelas III

         Hishoh Awal

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

Fathal Wahab

Fiqih

Mustahiq

2.

Ahad

Faroidul bahiyyah

Q. Fiqih

Munawwib

3.

Senin

Tamrin/Musyafahah

-

-

4.

Selasa

Fathal Wahab

Fiqh

Mustahiq

5.

Rabu

Ghoyatul Wusul

Ushul Fiqh

Munawib

6.

Kamis

F. Wahab

Fiqh

Mustahiq

        Hishoh Tsani

No

Hari

Pelajaran

Fan

Pengajar

1.

Sabtu

R. bayan

Tafsir Ahk

Munawib

2.

Ahad

Hikmatut Tasyri’

Hikmah Fiq

Munawib

3.

Senin

Syarhul hikam

Tasawwuf

Munawib

4.

Selasa

F. Wahab

Fiqih

Mustahiq

5.

Rabu

Tarikh Tasyri’

Sejarah Fiq

Mustahiq

6.

Kamis

R. Bayan

Tafsir Ahk

Munawib

                                                                                                                                    Kediri, 10 Juli 2016

                                                                                                                                    Mudzir Madrasah

                                                                                                                                    Hidayatut Thullab

                                                                                                                                                  ttd